About
Current Leadership
Chairman of the University Council CHENG Jianping
President YU Jihong
Vice Chairman of the University Council YU Jihong SUN Hongpei LI Xiaobing WEI Wei
Executive Vice President WANG Shoujun
Vice President ZHOU Zuoyu KANG Zhen LIU Changxu WANG Ming CHEN Xing