About
Current Leadership
Chairman of the University Council CHENG Jianping
President MA Jun
Vice Chairman of the University Council MA Jun SUN Hongpei LI Xiaobing WEI Wei
Executive Vice President WANG Shoujun
Vice President ZHOU Zuoyu KANG Zhen LIU Changxu WANG Ming CHEN Xing