About
Current Leadership
Chairman of the University Council CHENG Jianping
President MA Jun
Vice Chairman of the University Council MA Jun SUN Hongpei LI Xiaobing WEI Wei
Vice president ZHOU Zuoyu WANG Shoujun TU Qingyun KANG Zhen LIU Changxu WANG Ming